Rooster

ROOSTER IYENGAR YOGACENTRUM DEN HAAG - ATTENTIE: WEGENS VAKANTIE GESLOTEN VAN 26 JULI TOT 15 AUGUSTUS

VANAF 21 MEI 2021 WORDEN WEER LESSEN IN DE STUDIO GEGEVEN. DAARNAAST 2 LESSEN PER WEEK ONLINE (1 u). VOORTS ELKE LAATSTE VRIJDAG VAN DE MAAND EEN RESTAURATIEVE LES, IN DE STUDIO EN ONLINE (1 u 15 min).

Het YOGACENTRUM is na de lockdown weer geopend volgens ons Corona-protocol i.o.m. de richtlijnen van het RIVM. De normale lessen duren anderhalf uur. In onze prachtige zaal met ventilatie via ramen voor en achter kunnen 14 yogi's les volgen. Er is voldoende ruimte. Wij hebben voor alle deelnemers een complete set props. Neem wel je eigen dunne mat mee. En houd je alsjeblieft aan de standaardregels:

1. Blijf weg als jij (of een huisgenoot) corona-achtige klachten hebt, recent positief getest bent of anderszins in quarantaine moet blijven.

2. Vermijd aanrakingen en houd 1,5 m afstand waar mogelijk.

3. Persoonlijke hygiëne: niezen of hoesten in de elleboog, handen wassen of ontsmetten.

Schrijf je in en boek een les via deze LINK: http://www.momoyoga.com/iyengar-yogacentrum-den-haag

 Rooster vanaf 22 mei 2021

Alle lessen zijn op algemeen niveau. Online lessen en buitenlessen duren 1 uur. Maximum deelnemers: online 11, buiten 6

 

maandag

19.00

 zaal

Patty Jacobs

dinsdag

10.00

zaal

Ria Brandon

dinsdag

18.00

zaal

Ria Brandon

donderdag

18.00

online

Ria Brandon

vrijdag

10.00

zaal

Ria Brandon

laatste vrijdag van de maand

17.00 zaal + online, restauratieve les Ria Brandon

zaterdag

10.00 online Ria Brandon

zaterdag

11.30  zaal Ria Brandon

 Triage i.o.m. coronamaatregelen

 

Had je een of meerdere van deze klachten in de afgelopen 24 uur ?

hoesten, verhoging of koorts, benauwdheid, reuk en/of smaakverlies, verkoudheidsklachten

 
Heb je op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 
Heb je het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld in een lab?
 

Heb je een huisgenoot /gezinslid met het nieuwe coronavirus en heb je in de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?

 

Ben je in quarantaine omdat
- je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?

- terug bent gekomen uit een COVID-19- risicogebied*?

Indien een van de vragen met ja beantwoord wordt, is het niet mogelijk aan een les deel te nemen.

 

page1image3134788032

Questions for health check

Did you have one or more of these complaints in the past 24 hours?

Cough, increased temperature or fever, shortness of breath, loss of taste/smell, common cold complaints

 
Do you currently have a housemate with a fever and / or shortness of breath?
 
Have you had the new coronavirus and has this been diagnosed in the past 7 days in a lab?
 
Do you have a housemate / family member with the new coronavirus and have you had contact with him / her in the past 14 days while he / she still had complaints?
 

Are you in quarantine because
- you have had direct contact with someone who has been diagnosed with the new corona virus?
- came back from a COVID-19-risk area *?

If one of the questions is answered with yes, it is not possible to participate in a class.